simple site maker

PRO Mn20

Mangan Tuzu - Mangan Sülfat İçerikli

Katkılı İçeriği ile Alınabilirliği ve Çözünürlüğü Yüksek Mangan Gübresi

PRO Mn20 karışabilirliği ve çözünürlüğü yüksek, fitotoksik olmayan bir mangan gübresidir. Mangan noksanlıklarını her türlü olumsuz koşulda yüksek alınabilirliği sayesinde önleyip giderebilen, toprak ve yaprak uygulamaları için oldukça ideal bir üründür.

Ambalaj: 1 Kg'lık polietilen torba

Biçimi: Mikro kristal toz

Uygulama:
 Kökten ve Yapraktan

Etkinliği:
Organik maddenin bileşiminde de yer alan mangan, toprakta değişebilir, suda çözünebilir, organik bağlı halde ve çeşitli oksit formlarda bulunur. Toprak pH’sı yükseldikçe mangan okside olur ve yarayışsız hale geçer. pH düşürülürse, +2 değerlikli mangana dönüşür ve yarayışlılığı artar. Bu süreç devamlı olursa toksik düzeylere ulaşır. Mangan yarayışlılığını etkileyen en önemli besin dengesi demir-mangan arasındadır. Demir mangandan yüksek olursa bitkiler mangan noksanlıkları gösterir. Oysa mangan demirden fazlaysa böyle bir durum oluşmaz. Maas ve ark. 1969, mangan alımının magnezyum tarafından engellendiğini bildirmişlerdir. Ayrıca mangan fosfor, çinko ve molibden ile antagonisttir. Soğuk ve nemli havalarda bitkilerin mangan alımı zorlaşır. Kuru ve sıcak havalarda alınabilirliği yükselir. Aşırı yağış alan yerlerde Mn+2 formda özellikle kaba bünyeli topraklardan yıkanarak kayba uğrar. Toprakta su doygunluğunun artışıyla mangan, +2 değerliğe indirgenir ve yarayışlığı artar. Yükseltgen koşullarda ise mangan yarayışlılığı azalır.

• PRO Mn20 kullanıldığında, bitkilerde tüm yaşamsal faaliyet daha aktif hale gelir. Bitkide ve meyvede daha güzel renk, pazar değeri yüksek, kaliteli meyve elde edilir. Mangan bitkilerde karbonhidrat metabolizması, oksidatif fosforlaştırma gibi metabolik faaliyetleri düzenler. Yaşamsal önemi olan pek çok enzimi aktif hale getirir. ATP ile enzim kompleksleri arasında köprüler kurar. Protein ve askorbik asit sentezi sağlanır. Klorofil oluşumunu destekler.
• PRO Mn20 bitkileri dona karşı daha dirençli hale getirir. Bitkilere sağladığı mangan desteği ile çeşitli oksidasyon ve redüksiyon (yükseltgenme-indirgenme) tepkimeleri gerçekleşir. İndol asetik asit (auxin) oksidazları etkin kılınır ve IAA’nın oksidasyonu desteklenir.
• PRO Mn20'nin içeriğinde bulunan karboksilik grup organik asitler, mangan alımı ve yarayışlılığını artırmanın yanı sıra, bitki bünyesinde kalsiyum kristallerinin boyutunun düzenlenmesine yardımcı olur. Fosfofruktokinaz enzimini inhibe ederek Glukoliz’i (glukoz yıkımını) düzenler. Glukoz’un piruvik asite (pruvat) yıkım işleminde serbest enerji bileşikleri ATP ve NADH oluşturmak için kullanılır. Böylece karboksilik grup organik asitler bitki bünyesinde enerji oluşumuna katkıda bulunmakta ve bu prosesi katalize etmektedir. Karboksilik grup organik asitlerin toplam iyon değişim kapasitesi oldukça yüksektir. pH değişimi ile bozunma problemi olmadığı gibi toprakta mikrobiyal faaliyete hiçbir zarar vermez ve bilakis destekler. Sert sulama veya ilaçlama sularının yumuşamasına imkân sağlar. Mikrobik faaliyet ve pH kaynaklı stabilite sorunları yoktur. 

% w/w
Çözünürlük 20˚C g/l
pH
Suda Çözünür Mangan (Mn)
20.0
440÷460 g/L 20 °C
3.0 ± 0.1

Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle, oksidasyon maddeleriyle, mineral yağlarla karıştırmayınız. İçeriğinden emin olmadığınız kimyasallar, bakır ve kalsiyum içeren ürünlerle karıştırmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziksel görünümünde bozulma görülürse bu karışımı kullanmayınız. MILAGRO ürünlerinden DIAFILLON ve POLYPHOS ile karıştırmayınız. Sonuçları Bileşim Tablosu Teknik Özellik Tablosu Uygulama Şekli ve Dozaj Tablosu pro-mn kg1 F

Bitki Çeşidi
Doz
Uygulama
Sera ve Açık Tarla Sebzeleri (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Çilek, Fasulye, Bamya, Bezelye, Havuç, vd.), Soğan, Sarımsak, Lahanagiller, Yeşil Sebzeler, Ispanak, Marul, Maydanoz vd., Kereviz, Turp, Brokoli, Karnabahar, Bağ, Fındık, Tütün, Kesme Çiçekler
Topraktan uygulama (damlama/yağmurlama): 250 - 500 gr/da

Yapraktan uygulama genel doz: 100 - 250 gr/100 lt suya
Sebzelere vejetatif uyanmadan başlayarak, meyve olgunlaşana kadar 4 - 5 uygulama. Meyve büyüme döneminde 2 tekerrür. Yetkililer gerekli görürse uygulama sayısını artırabilir.
Bağda çilkim öncesi ve meyve büyüme dönemi boyunca 1 - 2, hasat sonu 1 uygulama;
Çimlenen tohumlara, tohum çıkışını takiben banda;
Süs bitkileri ve çiçekler için doğrudan torfa uygulama yapılır.
Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, Muz, Erik, Ceviz, Kayısı, Fıstık, Vişne, Ayva, Armut, Badem, Nektarin, Zeytin, vd.

Topraktan uygulama: 300 gr - 1 kg/da

Yapraktan:
100 - 250 gr/100lt suya

Topraktan: bahar başında pestisitlerle birlikte ya da ayrı olarak sulamayla veya gübreyle uygulayınız.
Yapraktan: ilkbahar ve büyüme mevsimi boyunca 2 - 4 uygulama. Meyve ağaçlarına göz beslemesi için sonbaharda 1 uygulama.

Açık Tarla Bitkileri, Yem Bitkileri, Endüstri Bitkileri, Baklagiller, Çayır-Mera Bitkileri Ayçiçeği, Mısır, Patates, Çeltik, Soya, Yer Fıstığı, Pamuk, Pancar, Nohut, Anason, Haşhaş, vd.
Topraktan uygulama (damlama/yağmurlama): 50 - 250 gr/da
Yapraktan genel doz: 50 - 250 gr/da
Topraktan ve yapraktan yetiştirme sezonu boyunca 2 - 4 tekrarla uygulanır.
Çimlenen tohumlara, tohum çıkışını takiben 3 hafta içinde banda uygunlanır.
Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf vd.), Yeşil Alanlar
50 - 250 gr/da
Pestisitlerle birlikte ve/veya ayrı şekilde yetiştirme sezonu boyunca 1 - 3 tekrarla uygulanır.
pro-mn kg1 F

Notlar
PRO Mn20, AGROFOL 650 ile birlikte karıştırılarak uygulandığında meyvede mükemmelen renk verir. Ayrıca PRO Mn20 MIXAMIN, AMINOFERT, ALBAMIN, METONIC ve AMINOTON ile birlikte kullanıldığında mükemmel sonuçlar garanti eder.

Dikkat!  Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile +35˚C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Adres

Etiler Mahallesi
Evliya Çelebi Caddesi
Mirador İş Merkezi Sit. No:7/401
Muratpaşa/Antalya/TÜRKİYE