bootstrap html templates

NUTRICROP

MPGR Technology

• Damlama sulama gübre kategorisinin tartışmasız yeni lideri
• Yüksek kalite ve yüksek safiyet. Düşük sıcaklıkta eşsiz performans
• Düşük tuzluluk, yüksek asitlik, mükemmel çözünürlük
• Emilimi artıran kompleksleme maddeleri, özel geliştiricileri, yüksek iz element içeriği ve
• MPGR teknolojisi

NUTRICROP gübreleri bitki besin elementlerini yüksek kompleksleme niteliğine sahip maddeleri, özel geliştiricileri, vitaminleri, safiyeti yüksek, seçkin hammaddeyi sorunsuz olarak bir araya getiren MPGR teknolojisi ile üretilmiştir. Düşük sıcaklıkta yüksek etkinliğe sahiptir.

Ambalaj: 15 kg polietilen torba
Biçimi: Mikro kristal toz
Uygulama: Kökten ve yapraktan

Etkinliği:
NUTRICROP serisi, ALBA MILAGRO S.p.A tarafından soğuk toprak ve soğuk iklim koşullarında en yüksek performans için MPGR üretim teknolojisiyle üretilmiştir. Bu özel gübre serisi besin elementlerinin emilimini artıran kompleksleme maddelerini, özel geliştiricileri, vitaminleri ve safiyeti yüksek seçkin hammaddeyi içerir.

NUTRIPRO serisi gübrelerin belirlenmesini sağlayan araştırmaların ve çok sayıdaki denemenin bir diğer sonucu da NUTRICROP serisi gübrelerdir. ALBA MILAGRO tarafından yürütülen pek çok denemenin sonucunda, bitkisel gelişimi en üst seviyede aktive ederek bunu verim artışına götüren kompleksleme maddeleri, gelişim destekleyicileri ve vitaminleri, formülleriyle belirlemiştir. Bu bileşikler, MILAGRO S.p.A'nın kendisine özgü geliştirdiği MPGR üretim teknolojisi sayesinde safiyeti yüksek hammaddelerle bir araya getirilmiştir.

NUTRICROP serisi, MPGR üretim teknolojisinin bir sonucu olarak düşük tuzluluk, yüksek asitlik ve yüksek çözünürlük gibi gübrenin kalitesini ortaya koyan fiziksel ve kimyasal kriterler bakımından çok iyi rakamsal verilere sahiptir.

NUTRICROP serileri tüm bitkiler için topraktan ve yapraktan en güvenilir beslemeyi sağlar ve bunu yüksek performansla destekler. Toprakları ve bitkileri kirleten ağır metaller, klor ve yabancı bileşiklerle gübreleme sistemlerini tıkayan her türlü kil, kireç ve kirleticiden aridir. Düşük dozda yüksek besleme etkinliği gösteren NUTRICROP serisi gübreler, düşük EC düzeyleri ile yüksek doz uygulamalarında da bitkiyi strese sokmaz.
NUTRICROP gübreleri soğuk iklim koşullarında bitki metabolizmasını zorlu şartlara rağmen bir devamlılık süreci özelinde aktive eder. Bitkide metabolik faaliyetin en düşük seviyeye indiği soğuk toprak ve iklim koşulları altında bile verimliliği ve kaliteyi artırır. NUTRICROP serilerinin içerdiği vitaminler bitkide, bir yandan besinsel geçişi kolaylaştırırken diğer yandan da metabolizmanın yeniden akitivasyonu ve hızlanması için gerekli koşulları iyileştirir. Bu aktivasyon ve döngü için gerekli olan yüksek besinsel destek, içerdiği yüksek safiyetli hammadde ile NUTRICROP'tan sağlanır. NUTRICROP bu özelliği ile bitkisel verimliliğe ve ürün kalitesine hitap eder.

Tüm bitkiler için NUTRICROP gübreleri, toprak ve yaprak uygulamalarında çok iyi sonuçlar verir. Farklı formülasyon tipleriyle bitkinin yaşam döngüsünde yüksek verim ve kalite için ihtiyaç duyduğu besin maddesi gereksinimlerini karşılar.

Karışabilirlik
Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle ve mineral yağlarla karıştırmayınız. Polisülfür, kalsiyum ve bakır içeren bileşiklerle karışım yapmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.

NUTRICROP gübreleri, özellikle soğuk toprak ve iklim koşulları altında bitkide yavaşlayan metabolik faaliyeti özel bileşikleri ile yeniden aktive eder. Bu aktivasyon bir süreklilik içinde artış gösterir. Böylece bitki en zor şartlarda bile verimlidir, üretkendir.

NUTRICROP gübreleri asit karakterlidir ve sürekli kullanılması halinde yüksek pH'ya bağlı olarak besleme sorunları yaşayan topraklarda ekstra asit uygulamalarına gerek kalmadan bitki besin elementlerinin toprak çözeltisinde yarayışlı formda kalmalarına olanak sağlar. Böylece asit uygulamasının neden olacağı ağır metal kirlenmesinin önüne geçer ve ekonomi sağlar.

NUTRICROP düşük tuzluluğa sahiptir. Topraktan ve yapraktan uygulamalarında bitkide su stresine sebep olmaz. Çok düşük dozları bile mükemmel besleme etkisi için yeterlidir.

Yüksek çözünürlüğe sahiptir. Soğuk ve sert sularda tortu bırakmadan kolayca çözünür. Tüm sulama sistemleri için %100 güvenli ve sorunsuzdur.
Yüksek sodyum, biüre, klor, karbonat gibi gübrede kalite unsurunu azaltan bileşikleri içermez.

İçerdiği geliştiriciler ve vitaminler, besin maddelerinin bitkiye giriş miktarını yükseltmenin yanı sıra bitkide gerçekleşen metabolik olaylarda katalizör görevi üstlenir. NUTRICROP, damlama uygulamalarında bitki gen potansiyelinde var olan maksimum verim gücünü ortaya çıkarır.

NUTRICROP gübreleri yüksek oranlı mikro besin elementleri içerir ve bu içerik her bir farklı formülasyonda eşdeğer miktardadır. Cu-EDTA, Mn-EDTA, Zn-EDTA ve Fe-DTPA ile tamamen şelatlıdır.

İlaçlarla ve gübrelerle mükemmelen karışır. Asit karakterli çözeltisi ilaçlama suyunu yüksek etkinlik doğrultusunda stabilize eder.
Tüm bitkiler için bitkisel gelişimin her evresinde güvenle kullanılabilir. Bitkisel verim ve kaliteyi optimum ekonomik koşullar altında karşılamayı garanti eder. 

N : P2O5 : K2O
Toplam N %
NO3 - N
NH4 - N
Üre (NH2) - N
P2O5 %
K2O %
MgO %
20.20.20 + ME
20.0
4.9
2.9
13.2
20.0
20.0
-
18.18.18 + ME
18.0
9.4
8.6
-
18.0
18.0
17.07.27 + ME
17.0
9.8
7.2
-
7.0
27.0
20.10.20 + ME
20.0
11.4
8.6
-
10.0
20.0
-
16.08.24 (2MgO) + ME
16.0
9.7
6.3
-
8.0
24.0
2.0
19.06.20 (3MgO) + ME
19.0
11.8
7.2
-
6.0
20.0
3.0
20.05.30 + ME
20.0
8.8
1.0
10.2
5.0
30.0
-
35.05.08 + ME
35.0
2.3
2.3
30.4
5.0
8.0
-
10.52.10 + ME
10.0
1.4
8.6
-
52.0
10.0
-
13.05.40 + ME
13.0
11.5
1.5
-
5.0
40.0
Her bir formülde mikro elementlerin tamamı %100 şelatlıdır.
B (%)
Cu-EDTA (%)
Fe-DTPA (%)
Mn-EDTA (%)
Mo (%)
Zn-EDTA (%)
0.02
0.015
0.12
0.06
0.01
0.015
N : P2O5 : K2O
Çözünürlük
pH
EC sol. 0,1 %
Renk
20˚C g/l
sol. 1%
µS/cm  20°C
20.20.20 + ME
330 - 350
4.0 ± 0.5
720 - 740
Yeşil
18.18.18 + ME
350 - 370
4.0 ± 0.5
1220 - 1240
Yeşil
17.07.27 + ME
330 - 350
4.0 ± 0.5
1210 - 1230
Yeşil
20.10.20 + ME
380 - 400
4.0 ± 0.5
1190 - 1210
Yeşil
16.08.24 (2MgO) + ME
320 - 340
4.0 ± 0.5
1200 - 1220
Yeşil
19.06.20 (3MgO) + ME
350 - 370
4.0 ± 0.5
1370 - 1390
Yeşil
20.05.30 + ME
310 - 330
4.0 ± 0.5
950 - 970
Yeşil
35.05.08 + ME
560 - 580
4.0 ± 0.5
390 - 410
Yeşil
10.52.10 + ME
280 - 300
4.0 ± 0.5
910 - 930
Yeşil
13.05.40 + ME
250 - 270
4.0 ± 0.5
1220 - 1240
Yeşil
Bitki Çeşidi Doz Uygulama
Sera ve Açık Tarla Sebzeleri (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Çilek, Fasulye, Bamya, Havuç, Yeşil Sebzeler, Ispanak, Marul, Maydanoz, vd.), Bağ, Fındık, Tütün, Soğan, Sarımsak, Lahanagiller, Kereviz, Turp, Brokoli, Karnabahar, Kesme Çiçekler, Bahçe Kullanımı
Topraktan, haftalık doz: 1 - 3 kg/da

Bitki gelişim evresine bağlı olarak, günlük doz: 0.2 – 0.4 kg/da

Yapraktan uygulamalar için
genel doz: 100 – 250 gr/100 lt suya veya 100 - 250 gr/da
Sulama suyu ile birlikte verilir.
Açıklanan dozlara ve uygulama zamanlarına göre damlamadan ve/veya yapraktan yetiştirme sezonu boyunca tekrarlanır.
Narenciye, Elma, Muz, Kiraz, Şeftali, Erik, Ayva, Ceviz, Kayısı, Fıstık, Vişne, Armut, Badem, Nektarin, Zeytin, vd.
Açık Tarla Bitkileri, Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf, vd.), Yem Bitkileri, Baklagiller, Çayır-Mera Bitkileri, Endüstri Bitkileri, Ayçiçeği, Mısır, Patates, Çeltik, Soya, Yer Fıstığı, Pamuk, Pancar, Nohut, Fasulye, Bezelye, Anason, Haşhaş, Yeşil Alanlar, vd.
Yapraktan: 100 - 250 gr/da
Yapraktan yetiştirme sezonu boyunca 2 - 4 tekrarla uygulanır.
10.45.10

Notlar

NUTRICROP gübrelerinin etkinliği, ALBAMIN, METONIC, MIXAMIN REVITER ve AMINOFERT ile karıştırılırsa daha da artar. NUTRIPRO gübreleri, AGROFOL serileri ile karışabilir olmasına rağmen en iyi sonuç, toprağa AGROFOL serisi gübrelerin önce uygulandığı durumlarda ortaya çıkmaktadır.

Toprak uygulamalarında NUTRICROP, yüksek oranlı ve şelatlı iz element içeriğiyle, ekstra iz element gübresi kullanımını azaltır.

Örneğin; NUTRICROP serileri tüm formülasyonları için 1000 gr gübrede 1,2 gr DTPA şelatlı demir içerir. Kullanım dozu 3000 gr/da olduğunda DTPA şelatlı demirden toprağa 3,6 gr/da dozunda uygulama yapılmış olur.

%6’lık şelatlı demirden bir uygulamada dekara 200 gr verileceği baz alınırsa; bu ekstra gübre uygulaması sonucunda toprağa 12 gr/da dozunda demir verilmiş olur.

Bu sonuç, tüm yetiştirme periyodu süreci içerisinde NUTRIPRO, NUTRICROP ve NUTRIGOLD serilerini süreklilik içinde kullanan üreticilerin, daha az maliyet ve yüksek performans ile en kaliteli ürünü elde edeceklerini göstermektedir.

NUTRICROP Damla Sulama ve Yaprak Gübrelerinin içerdiği mikro elementlerden bakır (Cu), mangan (Mn) ve çinkonun (Zn) tamamı EDTA ile, demir (Fe) DTPA ile %100 şelatlıdır.

Cu, Mn, Zn EDTA şelatlarının stabil olduğu pH aralığı: 2-9 
Fe DTPA şelatının stabil olduğu pH aralığı: 3-10 

Dikkat!  Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında, +5˚C ile +35˚C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. 

Adres

Etiler Mahallesi
Evliya Çelebi Caddesi
Mirador İş Merkezi Sit. No:7/401
Muratpaşa/Antalya/TÜRKİYE