Tektar Teknik Tarım Web Sitesi Ana Sayfası
ürününüzü riske atmayın
Tektar Teknik Tarım
www.tektar.com.tr

Ürünler > Mikro Elementler

PRO Zn25®

<< Önceki Sayfa


                                                                                                                                                 
Organik Asitlerle Kompleksli Çinko Tuzu
Çinko Sülfat İçerikli

Özellikleri
  PRO Zn25, tabi organik asitler - karboksilik gruplarla şelatlı bir üründür. Şelat maddesi olarak kullanılan karboksilik grup asitler, bitki bünyesinde çinko taşınımını kolaylaştırdığı gibi rizosfer bölgesinde pH ayarlaması yaparak yarayışlığını artırır. PRO Zn25 çok yüksek çözünürlüğe sahiptir ve pestisitlerle karışabilir. Bitkilerce yüksek oranda alınabilirliğe sahip olan PRO Zn25 toprak ve yaprak uygulamaları için elverişli bir üründür.
     
Biçimi
  Mikrokristal toz
     
Uygulama
  Topraktan ve Yapraktan
     
Bileşimi
   
 

 

   

pH
sol. 1%

   

Çözünürlük
20 oC   g/l

   

EC (%1)
µS/cm

 

% w/w

           

Suda Çözünür Çinko (Zn)

25.0

   

2.5 - 3.5

   

450 - 550

   

__

                                                                                                                                                 
Etkinliği
                                                                                                                             
Pro Zn25, %25’ lik yüksek alınabilir çinko içeriği ve özel şelat maddeleri ile fitotoksitesi olmayan, topraktan ve yapraktan uygulanabilen mükemmel bir gübredir.

Çinko bitkiler için mutlak gerekli bir elementtir. Modern tarımda, üretimin yoğunlaştırılması için karakterize edilen bu elementin eksikliği ise beklenmedik bir durum değildir. Toprakta çinko yarayışlılığını ve alınabilirliğini etkileyen pek çok faktör bitkilerde çinko noksanlıklarına sebep olur. Toprak pH’ sındaki yükselme ile çinko, zor çözünür bir bileşik olan çinko hidroksit Zn(OH)2 şeklinde çökelir. Kireçli topraklarda ise çinko karbonat Zn(CO)3 bileşiği şeklinde çökelir. Bununla birlikte çinko yarayışlılığı toprak yapısı, toprakta fosfor yoğunluğuna, iklim faktörlerine bağlıdır.
Kaba bünyeli asit karakterli topraklarda yıkanmaya bağlı kayıplar ortaya çıkarken, killi topraklarda yüksek miktarda çinko adsorbe edilmektedir.

Toprakta organik madde düzeyinin artışı çinko yarayışlığını azaltan bir faktör olarak karşımıza çıkar. Çiftlik gübrelemesinin yoğun yapıldığı bölgelerde bitkilerde çinko noksanlıkları görülür. Ayrıca, yoğun hümik asit uygulamaları ile çinko çözünürlüğü düşük kompleksler oluşturduğundan alınabilirliği azalır (Aydın ve ark., 1998). Toprak sıcaklığının ve neminin yüksek olduğu topraklarda çinko yarayışlılığı yüksektir. Düşük sıcaklık ve azalan nem çinko alınabilirliğini düşürür.
                                                                                                                                                 
Sonuçları
                                                                                                                             
 • PRO Zn25 uygulaması bitki bünyesinde şu sonuçları doğurur;
   
 • PRO Zn25 bitkilerde çiçeklenme ile ilgili sorunları ortadan kaldırır. Çünkü PRO ZN25 bitki gelişiminden sorumlu oksinlerin (IAA) üretimi için gereken, RNA ve DNA sentezi için anahtar vazifesi gören çinkoyu tedarik eder.
   
 • Bitki bünyesindeki pek çok aktivatörün aktifleştirilmesi için görev alan ve pek çok enzimin bünyesinde bulunan çinko, triptofan sentezi için de gerekli bir elementtir. Triptofan kimi proteinlerin bir bileşenidir.
   
 • PRO Zn25' in alınabilirliği yüksek çinkosu bitkiyi daha sağlıklı ve dirençli hale getirir. Bitkinin hücre duvarının seçici geçirgenliğini düzenler. Bitkide böylece su ve gıda alımını kontrol eden faktörün stabilitesini sağlar.
   
 • PRO Zn25 uygulaması ile bitki bünyesinde protein, şeker ve karbonhidrat sentezi desteklenir. Fotosentez ve solunum düzenlenir. Böylece bitki gelişiminde ve meyve büyümesinde artış sağlanır.
   
 • PRO Zn25' in organik kompleks şelat maddesi çinko alımını ve yarayışlılığını artırmanın yanı sıra toprak ve bitki bünyesinde sağladığı bir takım faydalar vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir;
   
 • Organik asitler, bitki bünyesinde kalsiyum kristallerinin boyutunun düzenlenmesine yardımcı olur.
   
 • Fosfofruktokinaz enzimini inhibe ederek Glukoliz’ i (glukoz yıkımını) düzenler.
   
 • Glukoz’ un piruvik asite (pruvat) yıkım işleminde serbest enerji bileşikleri ATP ve NADH oluşturmak için kullanılır. Bunun anlamı, organik ve karboksilik grup şelat maddeleri bitki bünyesinde enerji oluşumuna katkıda bulunmakta ve bu prosesi katalize etmektedir.
   
 • Ayrıca, serbest karboksilik asit grupların mükemmel bir şelat özelliği vardır. Karboksilik asitlerin toplam iyon değişim kapasitesi oldukça yüksektir.
   
 • pH değişimi ile bozunma problemi olmayan karboksilik gruplar, toprakta mikrobiyal faaliyete hiçbir zarar vermez, bilakis destekler.
   
 • Sert sulama veya ilaçlama sularının yumuşamasına imkan sağlar.
   
 • Karboksilik grup şelat maddelerinin, mikrobik faaliyet ve pH nedeniyle stabilite sorunu yoktur.
                                                                                                                                                 
Uygulama

Şekli ve

Dozaj

Tablosu
 

Bitki Çeşidi

 

 

Doz

 

 

Uygulama

 Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Çilek, Bamya, Bezelye, Havuç, Yeşil Sebzeler v.d.), Soğan, Sarımsak, Lahana (Lahanagiller), Kereviz, Brokoli, Karnabahar, Yeşil Sebzeler, Ispanak, Marul, Maydanoz v.d., Süs Bitkileri ve Çiçekler

 Topraktan (Damlama/Yağmurlama):
250 gr – 500 gr/da

Yapraktan uygulama
genel doz:
100 - 250 gr/100lt suya

 

Topraktan sulama suyu ile birlikte verilir. Toprak ve yaprak uygulamaları vejetatif uyanmadan başlayarak hasada kadar tüm yetiştirme dönemi içinde 4 - 5 uygulama ile tekrarlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, Erik, Ceviz, Kayısı, Fıstık, Vişne, Armut, Badem, Nektarin, Zeytin v.d.

 Topraktan (Damlama/Yağmurlama):
300 gr - 1 kg/da

Yapraktan uygulama genel doz:
100 - 150 gr/100 lt suya

 

Topraktan: bahar başında pestisitlerle birlikte sulama suyu veya gübre ile uygulayınız.
Hasat sonrası uygulama tekrarı önerilir.

Yapraktan: çiçeklenme döneminin öncesinden başlayarak meyve olgunlaşma dönemine kadar 2 - 3 uygulama..

 

 

 

 

 

 

Açık Tarla Bitkileri, Yem Bitkileri, Endüstri Bitkileri, Ayçiçeği, Mısır, Patates, Çeltik, Soya, Yer Fıstığı, Pamuk, Pancar, Nohut v.d.

Topraktan (Damlama/Yağmurlama):
250 – 500 gr/da

Yapraktan genel doz:
100 - 200 gr/100 lt suya
veya
100 - 200 gr/da

 

Topraktan ve yapraktan yetiştirme sezonu boyunca 2 - 4 tekrarla uygulanır.

Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf v.d.), Yeşil Alan

30 - 200 gr/100lt suya
veya
30 - 200 gr/da

 

Pestisitlerle birlikte ve/veya ayrı şekilde yetiştirme sezonu boyunca 1-2 tekrarla uygulanır.

                                                                                                                                                 
Ambalaj
  * 1 Kg' lık polietilen torba
                                                                                                                                                 
Karışabilirlik
                                                                                                                             

PRO Zn25, alkali özelliktekiler hariç, tarım ilaçları ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir. DIAFILLON ve polifosfat içeren Milagro ürünleri hariç, diğerleri ile karışabilir özelliktedir.

Ancak, diğer polisülfür, kalsiyum ve bakırlı bileşikler ile karışım yapmadan önce bir ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma görülürse bu karışımı kullanmayınız. Mineral yağlar ve ağır alkali bileşikler ile karıştırmayınız.

                                                                                                                                                 
Karışabilirlik

Tablosu
 

PRO Zn25’ İN MILAGRO ÜRÜNLERİ İLE KARIŞABİLİRLİK SKALASI

 

Sıra

 

 

1. Ürün

 

 

2. Ürün

 

 

Durum

 

 

Tavsiye

 

 

 

 

 (önce ilave)

 

 

(sonra ilave)

 

 

 

 

 

 

1

   

Pro Zn25

   

Albamin

   

(+)

       

 

2

   

Pro Zn25

   

Topcal

   

(+)

       

 

3

   

Pro Zn25

   

Apical

   

(+)

       

 

4

   

Pro Zn25

   

Diafillon

   

(-)

       

 

5

   

Pro Zn25

   

Activa Root

   

(-)

       

 

6

   

Pro Zn25

   

Albamin

   

(-)

       

 

7

   

Pro Zn25

   

Polyphos

   

(-)

       

 

8

   

Pro Zn25

   

Kalex Zn

   

(+)

       

 

9

   

Pro Zn25

   

Agrofol 650

   

(+)

       

 

10

   

Pro Zn25

   

Fertical

   

(+)

       

 

11

   

Pro Zn25

   

Nitrocalcio

   

(+)

       

 

12

   

Pro Zn25

   

Promet Cu

   

(+)

       

 

13

   

Pro Zn25

   

Kodefol Serileri

   

(+)

       

 

14

   

Pro Zn25

   

Calcibor

   

(+)

       

 

15

   

Pro Zn25

   

Pro Mn20

   

(+)

       

 

16

   

Pro Zn25

   

Promet Zn

   

(+)

       

 

17

   

Pro Zn25

   

Nutrigold Serileri

   

(+)

       

 

18

   

Pro Zn25

   

Aminofert

   

(+)

       

 

19

   

Pro Zn25

   

Mixamin

   

(+)

       

 

20

   

Pro Zn25

   

Metonic

   

(+)

       

 

21

   

Pro Zn25

   

Kalex

   

(+)

       

 

22

   

Pro Zn25

   

Agrofol N300

   

(+)

       

 

23

   

Pro Zn25

   

Agrofol 420S

   

(+)

       

 

24

 

 

Pro Zn25

 

 

Agrumin TT

 

 

(+)

 

 

 

 

 

25

 

 

Pro Zn25

 

 

Micromix

 

 

(+)

 

 

 

 

  (+) ürünlerin karışabileceğini gösterir.
(-) ürünlerin karışmayacağını gösterir.
! Karıştırılması tavsiye edilmez - duruma göre karışabilirliği kısıtlıdır.
                                                                                                                                                 
Notlar
  PRO Zn25, MIXAMIN, AMINOFERT, ALBAMIN, METONIC ve AMINOTON ile birlikte kullanıldığında mükemmel sonuçları garanti eder.
                                                                                                                                                 
Dikkat!
  Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5 °C ile +35 °C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

 


 Ürüne Ait Tesciller  Ürüne Ait Etiketler
Pro Zn25 Tescil Belgesi
Pro Zn25 Etiket

 

Bu ürünü arkadaşlarınızla paylaşın :

  Facebook'da paylaş  Google'da paylaş  Twitter'da paylaş  Mixx'de paylaş  Digg'de paylaş  Del.icio.us'da paylaş  Reddit'de paylaş  MySpace'de paylaş  Stumble Upon'da paylaş

 

Bu ürünle ilgili sorularınızı veya satın alma işlemlerinizi bildirmek için aşağıda yer alan formumuzu kullanabilirsiniz. Konuyla ilgili sizinle en kısa zamanda iletişim kuracağız.

 
IP Bilginiz : 54.227.34.0
Güvenlik Kodu :   << Güvenlik Kodunu Yenile
G.Kodunu yazınız :
Adınız Soyadınız :
E-Posta Adresiniz :
Telefon :
Mesajınız :
   

     
     

TEKTAR TEKNİK TARIM TİC. SAN. VE PAZ. A.Ş.

Etiler Mah. Evliya Çelebi Cad. Mirador İş Merkezi Kat: 4 No: 25 - 26 Antalya / TÜRKİYE
Telefon    +90 242 312 93 74 - 312 93 75
Faks        +90 242 311 56 11
E-Posta    info@tektar.com.tr
Bu site ve içeriğini oluşturan materyallerin kullanım hakları TEKTAR TEKNİK TARIM TİC. SAN. VE PAZ. A.Ş.’ye aittir, izinsiz kullanılamaz © 2012. / Tasarım AJANSWEB