easy website builder

ACTIVEFOL-N

Azotlu Gübre Çözeltisi 15.0.0+ME 

Bitki Besleyen, Stres Giderip Gelişim Destekleyen Yüksek Kalite

ACTIVEFOL-N üre azotu içeren, yüksek kaliteli, sıvı bazlı bir gübredir. Özellikle yapraktan uygulamalar için geliştirilmiş, safiyeti yüksek bir üründür. Bitkiler üzerindeki başlıca işlevleri; öncelikle çiçek tutumunu artırmak ve kuvvetlendirmek, yeşil aksam gelişimini tetiklemek, stresin gelişim ve üretim üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi kırmaktır.

Ambalaj: 0.5 lt'lik plastik şişe

Biçimi: Sıvı

Uygulama:
 Kökten ve Yapraktan

Etkinliği:
ACTIVEFOL-N üre azotu içeren, yüksek kalite ve safiyete sahip özel bir gübredir. Bitkinin yeşil akşam gelişimine hız katar ve bitki üretkenliğine katkı sağlar.

Bitki gelişimini sınırlayan olumsuz koşullar altında, büyümenin doğal sürecini yürüten biyokimyasal reaksiyonlar sekteye uğrar. Verim azalır ve bitki gelişimi yavaşlar. Bitkisel gelişimde yavaşlamayı kontrol eden faktör, doğrudan doğruya süreci yürüten biyokimyasal reaksiyonların devamlılık direnciyle ilgilidir.

ACTIVEFOL-N bitki bünyesinde doğal biyokimyasal direnci oluşturan süreci desteklemek suretiyle bitkiyi stresten kurtarır ve yeniden yaşam enerjisi oluşturur.

Bitkisel üretim süreci, süreklilik gösteren bir döngüdür. Bu döngü yıllar süren ve zamanla yıpranmaya sebep olan çevresel faktörleri içerir. Kuraklık, yüksek tuzluluk ya da asitlik alkalilik gibi toprak reaksiyonları, ani sıcaklık değişimlerinin yanı sıra aşırı güneş radyasyonu, hava ve toprak kirlilikleri gibi istenmeyen elverişsiz çevresel koşullar meydana gelebilir. Bu faktörler, bitkilerde biyokimyasal değişimlere ve hücresel bozunmalara neden olabilir. Bu süreçte bitkiler, zararlanmaları azaltmak hatta tamamen önlemek için bazı koruyucu fizyolojik mekanizmaları harekete geçirir.
ACTIVEFOL-N, stresi yok eden ve yeniden canlandıran etkiyi tetikler. Bunu, bitkilerin savunma sistemini oluşturan özel doğal maddelerin üretimini artırmak, osmozu düzenlemek, antioksidanlarla birlikte prolin, sistein, glutatyon, koenzim A ve vitamin B1’i uyarmak suretiyle gerçekleştirir.

• ACTIVEFOL-N bitkiye sağladığı yüksek enerjiyle çimlenmeyi, kök gelişimini, çiçeklenmeyi ve meyve tutumunu artırır. Erkencilik sağlayarak, meyvenin pazar değerini artıran tüm kalite unsurlarını mükemmelen geliştirir.
Bununla birlikte bitkide bazı fizyolojik ve metabolik süreçleri destekleyerek şu avantajları sağlar;
• Bitkide canlılık ve yaşam ortamına hızlı ve yüksek adaptasyon,
• Daha uzun ömür,
• İklimsel olumsuz koşullara daha yüksek direnç,
• Su kaybında azalma,
• Fiziksel gelişimde yüksek etkinlik ve daha düzenli bir gelişimle yüksek verim. 

% w/w
% w/v
Yoğunluk g/l
pH
Toplam Azot (N)
15.0
16.8
1110÷1130 g/L 20 °C
7.5 ± 0.1
- Üre azotu (N-NH2)
15.0
16.8

ACTIVEFOL-N, pestisitlerle karıştırılarak kullanılabilir. Bununla birlikte yaprak ve mikrobesin gübreleri ile karışabilir özelliktedir. Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle ve mineral yağlarla karışım yapmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.

Bitki Çeşidi
Doz (hl=100 lt suya)
Uygulama Sayısı ve Zamanı
Sera ve Açık Tarla Sebzeleri (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Çilek, Fasulye, Bamya, Bezelye, Havuç, vd.)
Yapraktan 20 - 30 ml/hl Damlamadan 0.5 - 1lt/da
Şaşırtılan sebzeler için uygulama; şaşırtmadan önce, 10 gün sonra, ilk meyveler oluşurken ve meyve büyüme döneminde olmak üzere 3 - 4 uygulama. Diğer sebzeler; 5 - 6 yapraklıyken, çiçeklenmeden önce ve ilk meyveler oluşurken olmak üzere 3 uygulama.
Meyveler
Yapraktan 20 - 50 ml/hl
Çiçeklenmeden önce, meyve tutumu başlangıcında ve 15 - 20 gün sonra. 3 - 4 uygulama.
Bağ
Yapraktan 30 ml/hl
Çiçeklenme başlangıcında, meyve tutumunun sonunda ve koruk döneminde.
Kavun, Karpuz
Yapraktan 20 - 30 ml/hl
Çiçeklenmeden önce 1 uygulama yapılır ve 10 - 15 günde bir tekrarlanır.
Çilek, Fındık
Yapraktan 100 - 250 ml/hl
Çiçeklenmeden önce 1 uygulama yapılır ve 10 - 15 günde bir tekrarlanır.
Pamuk
Yapraktan 20 - 30 ml/da
Çiçeklenmeden önce ve 1 ay sonra
Meyve ağaçları ve Narenciye
Yapraktan 40 - 50 ml/hl
Çiçeklenmeden önce, meyveler 2 - 3 cm çapındayken ve 3 hafta sonra
Ş. Pancarı, Soya Fasulyesi
Yapraktan 60 - 80 ml/da
Bitkilerin 6 - 7 yapraklı olduğu dönemde
Süs Bitkileri
Yapraktan 100 - 200 ml/hl Damlamadan 0.5 - 1lt/da
Bitkilerin büyüme dönemlerinde 7 - 10 gün arayla tekrarlanır.
Tütün
Yapraktan 30 ml/hl
İlk uygulama şaşırtmadan önce, 2. ve 3. uygulamalar birer hafta ara ile
Hububat
Yapraktan 60 - 80 ml/da
Kardeşlenme sonu ile sapa kalkma devresi arasında herbisitler uygulanırken. Ekim öncesi 1 dekara yetecek tohuma 20 ml uygulanır.
ACTIVEFOL-N ml 500

Notlar
ACTIVEFOL-N NUTRIGOLD, MULTIPLANT ve KODEFOL Serileri ile birlikte kullanıldığında mükemmel sonuçlar verir. KALEX, KALEX Zn, CALCIBOR, AGRUMIN TT, MICROMIX, PRO Zn25, PRO Mn20 ve DIAFILLON ile karıştırıldığında, bu ürünlerin etkinliğini artırır.

Dikkat!  Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile +35˚C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Adres

Etiler Mahallesi
Evliya Çelebi Caddesi
Mirador İş Merkezi Sit. No:7/401
Muratpaşa/Antalya/TÜRKİYE